Rudong Jin Lingyu Garment Co., Ltd.

Address: Jiangsu province Rudong juegang town south of Zhujianglu Road

Tel: 0513-84107838/84107867

Fax: 0513-84107221

Website: www.jlyhats.com

E-mail: rdjlyhat@163.com

Jlyhat@163.com